M50 gaat digitaal: Ledenbijeenkomst 18 september

581 keer bekeken 0 comments

U heeft een half jaar moeten wachten, maar filosoof Ivo Brughmans neemt ons alsnog mee in zijn theorie over paradoxaal leiderschap! Voor onze ledenbijeenkomst in september kiezen wij voor een webinar. Maakt u zich op voor een interactieve digitale sessie met afsluitend een virtuele netwerkborrel!

Directe democratie en burgerparticipatie enerzijds, degelijk bestuur en de principes van de rechtsstaat anderzijds. Twee uitersten! Hoe kunnen we de kracht van beide stromingen met elkaar combineren? Een zoektocht naar de onderliggende waarden en nieuwe vormen om beide perspectieven met elkaar te verbinden.

Flexibel en vloeiend omgaan met tegenpolen wil zeggen dat u als leider niet vastzit in een positie van een bepaalde polariteit, maar dat u steeds het hele speelveld kan overzien. Uitgangspunt is dat alle posities in principe evenwaardig zijn. Op 18 september bekijken wij, onder begeleiding van Ivo Brughmans, het speelveld van de middelgrote gemeenten. Hoe gaan bestuurders van middelgrote gemeenten om met tegengestelde belangen, die horen bij democratische vernieuwing?

Ledenbijeenkomst 18 september 
Paradoxaal Leiderschap; dat is het thema voor de ledenbijeenkomst van M50 op vrijdag 18 september 2020. De ledenbijeenkomst zal vanwege het coronavirus plaatsvinden in de vorm van een digitale webinar. Zo kunnen we uw veiligheid, gelet onzekere ontwikkelingen en het afstandscriterium van 1.5 meter, waarborgen. 

De bijeenkomst start om 09.30 uur en eindigt om 12.00 uur.  Daarna, tussen 12.00 en 13.00 is er gelegenheid voor een interactieve digitale netwerkborrel/lunch.

09.30 - 10.00 uur:
Welkom door voorzitter Koos Janssen 
Inzet van de pijlers en onderwerp Belangenbehartiging
Onderzoek Platform31: Midsize 2.0 naar de gemeenschappelijkheid van M50
Prikkeldende talkshow over democratische vernieuwing met Jornt Zuylen

10.00 - 12.00 uur:
Interactief programma met Ivo Brughmans over paradoxaal leiderschap. We verkennen de basispricinpes van het denkmodel, staan stil bij onze eigen bestuurlijke en democratische polariteiten en leren uiteindelijk verschillende uitersten waarderen, combineren en verbinden. Een innovatieve reis van theorie naar praktijk!

12.00 - 13.00 uur:
Einde bijeenkomst. Gelegenheid om onderling of in subgroepjes te netwerken. Het format biedt u de ruimte om eenvoudig te wisselen tussen de verschillende dialogen. 

13.00 uur: 
Einde netwerkborrel.

Aanmelden
Binnenkort informeren wij u over de verdere inhoud van het programma en het format. Begin september sturen wij u een definitieve uitnodiging met link naar de bijeenkomst en toegangscode. In verband met de organisatie ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 10 september via: middelgrotegemeenten@zeist.nl

Tot ziens op vrijdag 18 september!

 

Remco van Riezen (Zeist) en
Ranjith Clemminck (Waalwijk)

 

0  Comments

Cookie settings