Ledenbijeenkomst: Van Rituelen naar Actielijnen voor Middelgroot!

119 keer bekeken 0 reacties

Dat is het thema voor de ledenbijeenkomst van M50 op vrijdag 20 september 2019, in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Bestuurders, gemeentesecretarissen en strategisch ambtenaren zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

“Van Rituelen naar Actielijnen voor Middelgroot”

 

Dat is het thema voor de ledenbijeenkomst van M50 op vrijdag 20 september 2019, in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Bestuurders, gemeentesecretarissen en strategisch ambtenaren zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

 

WAT KUNNEN MIDDELGROTE GEMEENTEN LEREN VAN TRIBES?

DENK EN DOE MEE IN DE UITWERKING VAN DE STRATEGISCHE AGENDA

 

09.30u            Ontvangst met koffie en thee
 

10.00u            Waar Etten-Leur groot in is

Burgemeester van Etten-Leur, Miranda de Vries, neemt ons mee in de bijzondere kenmerken van haar gemeente.
 

10.10u            Openingswoord

Koos Janssen, burgemeester van Zeist en voorzitter van M50 opent de bijeenkomst.
 

10.20u            KEY NOTE SPREKER Daniëlle Braun

Wat kunnen middelgrote gemeenten leren van Afrikaanse en Aziatische tribes? Meer dan u denkt! Onze gastspreker is Danielle Braun, Corporate Antropoloog, expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Haar motto: “een mens is niet los verkrijgbaar”. We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Dit geldt ook voor M50. Hoe positioneren wij ons als middelgrote gemeenten, bekeken vanuit onze tribe en wat is daarbij onze totem?
 

11.30u            Pauze    
 

11.45u            M50-Tour de vloer

                        Introductie werkwijze door Vanessa Zondag

Er gebeurt ontzettend veel bij Middelgrote Gemeenten. Bij Tour de Vloer gaan diverse gemeenten op een bepaald thema met elkaar in rondetafelsetting in gesprek over elkaars ervaringen. U heeft zelf de keuze of u het gesprek aan één tafel voert of dat u bij meerdere tafels aansluit. Heeft u voldoende gehoord of bent u nieuwsgierig naar de gesprekken aan de andere tafels: volg uw hart en neem een plek in aan een andere tafel. De opbrengsten van de Tour de Vloer dragen bij aan de invulling van onze Pijlers.

De thema’s zijn:

1.    Democratische vernieuwing: Smart city/ society

2.    Duurzaamheidstransitie

3.    Slimme mobiliteit

4.    Cybercrime

5.    Participatie arbeidsmigranten

6.    Aanpak in langer thuis wonen

7.    Jeugdzorg

8.    Gebiedsgerichte transformatie

9.    Financiële verhoudingen

 

12.30u            Lunch en afsluiting formele ledenbijeenkomst 

De bijeenkomst start met een inloop om 09.30 uur en eindigt met de lunch om 12.30 uur. Om 13.00 uur volgen de pijlerbijeenkomsten van pijlers Financiën, Samenleving en Fysieke Leefomgeving & Economie
 

Co-creatie: Aan de slag met de strategische agenda in 3 aanvullende pijlerbijeenkomsten.

-       Financiën: herijking van de algemene verdeelmodellen + verdeelmodel Sociaal Domein;

-       Fysieke Leefomgeving & Economie: Arbeidsmigranten;

-       Samenleving: Bespreken toekomst Pijler Samenleving.
 

14.30u            Einde pijlerbijeenkomsten    


In verband met de organisatie en de catering ontvangen wij uw aanmelding voor zowel het ochtendprogramma, als de daaropvolgende pijlerbijeenkomst graag uiterlijk 13 september via: middelgrotegemeenten@zeist.nl

 

Tot ziens op vrijdag 20 september!

 

Remco van Riezen (Zeist) en
Vanessa Zondag (Waalwijk)

0  reacties