Bijeenkomst voor leden Pijler Financiën

Op 11 oktober 2017 organiseert de Pijler Financiën in Doorn haar reguliere bijeenkomst met een aanvullend programma waaraan de NBA ( de heer K. Vos) en de VNG ( mevrouw K. Austmann) een bijdrage zullen leveren.

Allereerst zal de heer K. Vos van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn licht laten schijnen over diverse ontwikkelingen op het terrein van de accountantscontrole bij gemeenten. Hij zal ingaan op zowel de actuele situatie (ervaringen controle 2016, afhaken accountantskantoren voor controle bij gemeenten, grote stroom aan te leveren documenten voor controle) als de toekomstige ontwikkelingen (aanbevelingen commissie Depla).

Vervolgens willen we met u een door de VNG ontwikkeld formatiespel spelen. De VNG hecht grote waarde aan het hebben van inzicht welke wensen leven onder de Nederlandse gemeenten ten aanzien van een aantal maatschappelijke opgaven de komende jaren. Hoewel nu niet duidelijk is of de formatie half oktober is afgerond, kan de VNG de verkregen informatie toch benutten bij de nadere uitwerking van een regeerakkoord. Het spel staat onder leiding van mevrouw K. Austmann van de VNG. Al met al een naar wij denken uitdagende agenda. Een agenda waarin met de sprekers de discussie aangegaan kan worden over onderwerpen die  vanuit  financiën gezien hoog op de bestuurlijke agenda staan.

De agenda biedt, zoals gebruikelijk, ook enige ruimte om te netwerken en kennis te delen. De bijeenkomst is gepland op woensdag 11 oktober 2017 van 14.00 tot 16.30 uur in de raadzaal van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in Doorn.

Wij willen graag weten hoeveel animo er is voor deze bijeenkomst. Wij verzoeken u voor 1oktober a.s. uw belangstelling kenbaar te maken via middelgrotegemeenten@zeist.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric van Loon, ambtelijk coördinator Pijler Financiën  
(T. 0416-683432 of 06-46330051/ E. evanloon@waalwijk.nl).

 

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van de pijler Financiën PMG
Jan van Groos

0
 reacties